Chào mừng bạn tới với ART CENTER

CAO THỊ THANH THÀ

Ngày đăng: 26/09/2021 - 22:01

Bằng cấp: 

- Thạc sỹ Chuyên ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng với đề tài nghiên cứu về vật liệu ứng dụng trong điêu Nghệ thuật Điêu khắc.

- Cử nhân khoa Trang trí Nội Ngoại thất trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. 

Kinh nghiệm: 

- Hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật và Điêu khắc ứng dụng. Tham gia nhiều dự án, công trình về kiến trúc, cảnh quan đô thị; Các dự án về Cộng đồng, bảo vệ môi trường, rác thải ...

Không có sản phẩm